7E Eğitim Modeli

7e eğitim modeli elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaulate, extend kelimelerinin baş harflerini ilham alınarak adlandırılmıştır.

  1. Teşvik Etme: Öğrenci ön bilgileri ve düşünceleri harekete geçirilir. Yeni anlatılacak konuyu öğrencilerin düşünmesi sağlanır.
  2. Keşfetme: Etkinlik dahilinde serbest düşünüp tahminler yapması sağlanır. Hipotez kurup çözüme yönelik alternatif deneyler yaptırılır. Öğrenciler buldukları sonuçlar üzerinde tartışmaları istenir. Yeni karşılaşılan olayları keşfetmek ve gözden geçirmek için sorgulama yöntemi kullanılır.
  3. Açıklama: Öğrenciler öğretmenin rehberliğinde seçilen kavramları açıklar ve tanımlar. Öğretmenin yaptığı açıklamaları dinleyen öğrenciler bu açıklamaları yorumlamaya çalışır.
  4. Genişletme: Kavramlar, tanımlamalar ve açıklamalar bu aşamada aktif olarak kullanılır. Önceki bilgilerinin yardımıyla yeni soru ve çözüm yolları üretmesi istenir.
  5. Kapsamına Alma: Öğretmen mevcut kavramları diğer alanlarla olan ilişkisini hatırlatır. Bu yolla öğrenci yeni kavramlara ulaşır. Öğrencilere yeni sorular sorulup yeni kavramlarla önceki öğrendikleri kavramlar arasındaki ilişkiyi fark etmesi sağlanır.
  6. Değiştirme: Grup tartışması yoluyla kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yapılır. Grup tartışmasıyla öğrencilerin fikirleri değiştirilir. Fikirleri değişen öğrencilere yeni plan ve deneyler yaptırılır.
  7. İnceleme-Sınama: son aşama sınama aşamasıdır. Öğretmen, öğrencilerin kazandıkları yeni kavram ve becerileri inceler. Ölçüm yaparak davranış değişikliklerinin sebeplerini açıklamaya çalışır. Öğretmen açık uçlu sorular sorup süreci değerlendirir.