Ders İçi Tartışma Yöntemleri

Anlatımı güçlendirmek, kalıcı öğrenme sağlamak için en çok kullanılan yöntemlerden birisi tartışma yöntemidir.

Öğrencinin pasiflikten çıkıp aktif olduğu, öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşimi güçlendiren bir öğretim yöntemidir. Tartışma öğretmen ile öğrenci arasındaki bağı canlandırır. Tartışma yöntemi özelikle ünite başlarken kullanıldığı zaman etkili olur. Üniteyi planlarken öğrencilerin katılımı sağlanır. Çizilmiş resim, yapılmış bir deney üzerinde öğrencilerin ilgisini uyandıracak konular üzerine sorular sorulur. Ortaya atılan problemler üzerinde yapılan tartışmalar sonucu üniteler öğretmen – öğrenci işbirliği ile hazırlanır.

Öğrenciler konuyu yorumlar. Çevresinde gördüğü veya duyduğu bilgilerle bağlantı kurar. Öğrenciye hızlı ve doğru düşünme fırsatı sağlar.

Tartışma yönteminin çeşitlerini; münazara, panel, zıt panel, sempozyum, açık oturum, forum ve kollegyum şeklinde sıralayabiliriz.

  • Münazara: İki ekip bir konuyu ele alır. Dinleyiciler ve bir jüri önünde iki karşı tez savunulur. Bu metot, öğrencilerin görüşlerini düzenli ve anlaşılır bir biçimde açıklamalarına, konuları çok yönlü kavramalarına, karşıt görüşleri çürütmek için bilgilerden hızlı yararlanmalarına imkân tanır.
  • Panel: 3-5 kişilik bir grup, önceden belirlenen bir konuyu dinleyici grubu önünde samimi bir havada tartışır. Panelin amacı bir meseleyi çeşitli yönleriyle aydınlatmaktır. Çeşitli eğilim ve görüşleri ortaya çıkarmaktır.
  • Zıt Panel: Bu teknik işlenmiş olan konuların tekrar edilmesine imkân sağlar. Sınıf ikiye ayrılıp yarısı soru soran diğer yarısı da cevap veren grup içinde yer alır. Uygulamaya geçilmeden konuşmaları yönetecek lider seçilir. Her bölüm dört ya da altı kişilik gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını tespit eder. Diğer grupta cevapları hazırlar.
  • Sempozyum: Bir konunun çeşitli yönleri küçük bir grup tarafından sunulur. Sempozyumda, her oturumda üye sayısı 3’den az 6’dan çok olmaz. Her üye belli bir konuda konuşma yapmakla görevlidir.
  • Açık Oturum: Bir grubun bazı kurallara uygun olarak bir konuyu dinleyiciler önünde tartışması esasına dayanır. Üyeler başkandan söz alarak konuşur.
  • Forum: Genellikle sınıfta panelden sonra forum yapılır. Sınıftan konu üzerinde söz almak isteyen öteki öğrencilere söz verilir.
  • Kollegyum: İki panel grubundan oluşur.