Öğrenmek

İnsan, hayatı boyunca öğrenmeye ve kendini geliştirmeye devam etmelidir. Hayat Boyu Öğrenme, işte tam olarak bunun için vardır. Peki, nedir bu hayat boyu öğrenme?

Hayat boyu öğrenme; farklı zaman ve farklı yerlerde esnek, çeşitli ve kullanılabilir yaşam boyu sürdürülecek olan öğrenme olarak tanımlanabilir. Birey; hangi yaşta olursa olsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçasıdır.

İnsan doğumla ölüm arasındaki o kısa yolda her daim öğrenir. Bu süreç, kişinin yaşına, konumuna ve sosyal statüsüne göre değişir. On yaşında öğrendiklerimizle, yirmi yaşında, kırk yaşında, atmış beş yaşında öğrendiğimiz şeyler farklıdır. Bütün canlılar sadece yaşamlarını sürdürebilecek kadar bilgiye ihtiyaç duyarken, insan türü ölünceye kadar öğrenir, kendini geliştirir yaşadığı hayatı, bulunduğu ortamı değiştirir.

Bir serçe için, öğrenmek, uçmak, beslenmek ve korunmak gibi birkaç hareketle sınırlıyken, insan hücreden atoma, bilime felsefeye, sanata, edebiyata…  doğru uzun bir öğrenme yolculuğuna çıkıyor ve bu hayat boyu devam ediyor.

Bilindiği üzere öğrenme, sistemli bir işleyişle başlar ve nihayetlenir. Ancak insan hayatı boyunca öğrenmeyi örgün eğitimle sağlayamayacağı için belli noktalarda öğrenme faaliyetini kendisi üstlenmektedir. Kendi başına öğrenmelerde her ne kadar sınır yokmuş gibi görünse de insanoğlu kendi başına öğrenmeyi bir yere kadar getirebilir. Bu açığı kapatmak için 20 yy.dan itibaren yaygınlaşan ve 21.yy da öğrenmenin en önemli bir parçası olan “Özel Ders” sistemi hayatımıza girmiştir.

Ancak özel ders kavramı ülkemizde başarısız olunan dersler veya sınav başarısı için alınır imajı yaratıldı. Aslında özel dersin ortaya çıkmasının en önemli sebebi bireylerin farklı algı düzeylerinin olması ve insanların yeni bir şeyler öğrenme istekleridir.

Bugün özel ders dediğimizde; akademik derslerden sınavlara, yabancı dilden kişisel gelişime, spordan sanata vb. birçok alana yayılmıştır.

Kısaca insanoğlunun 21.yy da yeni şeyler öğrenmesi için bütün imkanlar mevcuttur. Fırsat eşitliğinin olmadığı yerlerde bile öğrenmenin bir şekilde devam etmesi gerektiğini Albert Einstein’ın şu sözünden çok iyi anlıyoruz.

“Öğrenmeyi bıraktığınızda, ölmeye başlarsınız!” – Albert Einstein